BONAGRO, a. s.


Rostlinná výroba

V rostlinné výrobě je nosným programem výroba obilovin pro potravinářské účely, produkce osiv a krmné obilí, dále řepka, cukrovka a krmné plodiny. V současné době činí výměra tržních plodin přibližně 3000 ha. Z toho výměra pšenice je 1615 ha, žita 60 ha, jarního ječmene 445 ha, řepky 230 ha, kukuřice na zrno 185 ha a cukrové řepy 458 ha. Plodiny pěstované pro krmné účely jsou čirok 60 ha, kukuřice silážní 600 ha, vojtěška 390 ha a 93 ha trvalých travních porostů. Část z tržních obilnin je skotem zkrmována ve formě krmných směsí, které jsou podnikem produkovány.

Rostlinná výroba je na profesionální úrovni, vybavená novými a výkonnými stroji. V příznivých letech dosahují výnosy ječmene až 8,5 tuny, pšenice přibližně 9 tun a kukuřice na zrno 10 tun z hektaru.

V podniku se i nadále pěstuje technologicky náročná a důležitá plodina – cukrová řepa. Výnos bulev činí z ha přibližně 60 tun s velmi dobrou cukernatostí (nad 17 %). Stálým odběratelem řepy pro podnik je  Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou.

Podnik spolupracuje s osevářskými firmami, pro které pěstuje množitelské porosty nových odrůd (pšenice, ječmen, hořčice, vojtěška) a dále zakládá poloprovozní a demonstrační pokusy např. u kukuřice.

Vinice

Do rostlinné výroby jsou zařazeny vinice. Ve vinicích jsou pěstovány odrůdy vinné révy Müller Thurgau, Rulandské bílé, Muškát moravský, Svatovavřinecké, Chardonnay a nová odrůda Helios. Hrozny jsou dodávány do Templářských sklepů v Čejkovicích. V současné době má podnik v plné plodnosti 20,5 ha vinné révy.

Sklady rostlinné výroby

Posklizňové linky obilovin se nacházejí v několika střediscích podniku, ve Šlapanicích, Jiříkovicích, Blažovicích a Tvarožné. Největší sklad se nachází ve Šlapanicích, kde byl v roce 2003 v rámci 1. etapy vybudován sklad s celkovou kapacitou 6×1.200 tun + 2×350 tun, s celkovým příjmem až 120 t/h. Sklad je členěn na 6 sil a 2 předsila (sila A, B). Technologie dodala firma PAWLICA s.r.o. Tento sklad byl v roce 2007 rozšířen v rámci 2. etapy o dvě další sila (2×1.200 t) a následně o 3 velká sila BROCK, s celkovou kapacitou 3×2.230 tun. Celková kapacita skladu činí 16 000 tun. Průměr menších sil je 12,22 m a výška 15,00 m, u sil typu BROCK je průměr 16,46 m a výška 16,50 m, u sil A a B je pak průměr 6,88 m a výška 15,90 m. V současné době je PLO Šlapanice inovována o novou sušičku, která nahradí nedostačující původní typ GDB-TN 1/5 S s výkonností od 15 t/h. PLO Šlapanice je uvnitř vybavena systémem mohutných předzásob, 3 čističek na „staré technologii“ a dále systémem nových podjezdových zásobníků a novou čističkou. PLO Jiříkovice slouží zejména jako příjmová linka pro jarní ječmen. V minulých letech došlo také k několika inovacím na stávající staré technologii. Celková kapacita příjmu představuje sila o tonáži cca 60 tun, kterých se zde nachází 12, dále 3 plechová sila o kapacitě téměř 70 tun. Součástí PLO je také čistička PETKUS, na který se napojuje systém odlučování prachových částic. K expedici slouží 3 podjezdové zásobníky, které se plní pásovým dopravníkem. PLO Blažovice, jejíž součástí je i mořička, slouží především k příjmu a čištění osiv pšenice a ječmene. Linka je vybavena předčističkou, čističkou a také třepacím stolem CIMBRIA HEID. Mořička je typu ROTOSTAT R-20 MINI. Na středisku Tvarožná, jsou umístěna dvě sila, která slouží k příjmu a uskladnění krmného obilí. Jde o 2 vítkovické věže, s celkovou kapacitou 1300 tun. Podlaha sil je celoroštová, vybavena aktivním větráním.


Hlavní menu: