BONAGRO, a. s.


BONAGRO, a. s.

Ředitel a předseda představenstva
ing. Roman Zvěřina bonagro@bonagro.eu 728 288 838
Vedoucí ekonomického úseku
Pavlína Daňková pavlina.dankova@bonagro.eu 725 443 014
Vedoucí živočišné výroby
Jan Vojta jan.vojta@bonagro.eu 606 715 431
Hlavní agromechanizátor
Karel Klaška karel.klaska@bonagro.eu 602 591 247
Evidence půdy a investiční výstavba
Petr Veverka petr.veverka@bonagro.eu 606 715 430
Vedoucí sušičky a míchárny krmiv
Petr Horák petr.horak@bonagro.eu 606 658 370
Mechanizátor
Radek Bednář radek.bednar@bonagro.eu 721 784 988
Mechanizátor
Jiří Král jiri.kral@bonagro.eu 602 255 720
Zootechnik - krmivář
Zdeněk Vala zdenek.vala@bonagro.eu 737 368 118
Vedoucí skladu rostlinné výroby
Jan Pazdera jan.pazdera@bonagro.eu 601 594 781
Evidence půdy
Emilie Kousalová emilie.kousalova@bonagro.eu 722 638 129
Evidence akcionářů
Hana Rajsiglová hana.rajsiglova@bonagro.eu 721 877 121

Hlavní menu: