BONAGRO, a. s.


AKTUALITY

Upozornění na změnu telefonních čísel od 1.10.2017

Středisko Šlapanice:

nové číslo 601 348 484

Středisko Viničné Šumice:

nové číslo 601 348 455


Valná hromada 14. 6. 2017

Pozvánka | Audit


Změna telefonních čísel od 19.3.2016

Středisko Tvarožná:

zrušené tel. číslo 544226181

nové číslo 720 035 609

Středisko ŽV Jiříkovice:

zrušené tel. číslo 544243529

nové číslo 720 034 174

AB Blažovice

zrušená tel. čísla 544243131, 544243132, 544243892

v platnosti zůstává číslo 544243839


Valná hromada 3. 6. 2015

Pozvánka | Výrok komplet |


Upozornění akcionářům

Dle nového zákona o obchodních korporacích je jedinou možnou formou výplaty dividend její převod z účtu společnosti na účet akcionáře (povoluje se převod na sdělený účet manželky, dětí, vnuků či jiných rodinných příslušníku). Dividendy nelze vyplácet v hotovosti na pokladně společnosti a nedovoluje se zasílání složenkou. Do doby než budou společnosti ze strany akcionářů nahlášena čísla účtů, povede společnost nedoplatek ve svých závazcích. Prosíme všechny akcionáře, kteří doposud číslo účtu nenahlásili, aby tak ve vlastním zájmu neprodleně učinili – email: bonagro@bonagro.cz, hana.rajsiglova@bonagro.cz., tel. Rajsiglová 721877121.


Oznámení

Vážení vlastníci půdy,

mnozí z Vás jsou v posledních týdnech oslovováni nejrůznějšími osobami a skupinami z různých, spíše vzdálených koutů republiky, s požadavkem na odkoupení Vaší půdy. Naše společnost si váží dlouhodobé spolupráce s Vámi vlastníky půdy a rádi bychom pokračovali v takto fungujících vztazích. Jsme přesvědčeni o tom, že se o půdu staráme s péčí dobrého hospodáře tak, aby na ní mohly hospodařit i generace příští. Určitě i pro většinu z Vás je vlastnictví půdy spjato s Vašimi předky a většina z Vás bude chtít půdu přenechat dalším v rodinné posloupnosti.

Domníváme se, že většina Vám doposud zaslaných nabídek od různých osob je spíše spekulativním zájmem o Vaše pozemky. Nebo se pak jedná o zcela začínající, nezkušené firmy bez potřebných zkušeností a vybavení k řádnému zemědělskému obhospodařování pozemků. Rovněž neopominutelnou záležitostí je fakt, že povětšinou s Vámi máme vzájemně uzavřenou dlouhodobou nájemní nebo pachtovní smlouvu.

Pokud by jste i přes všechny dosavadní vazby k půdě chtěli půdu nabídnout k odprodeji, je naše společnost BONAGRO,a.s. připravena s Vámi vstoupit do jednání a připravit Vám cenovou nabídku.

Děkujeme Vám za doposud projevovanou důvěru.

Dotazy a nabídky směřujte prosím na oddělení evidence půdy v Blažovicích:

BONAGRO, a.s.; Jiříkovická 340 ; 664 08 Blažovice

Emilie Kousalová, mob. 722 638 129, e-mail: emilie.kousalova@bonagro.cz, tel.: 544 243 839

ing. Petr Veverka, mob. 606 715 430, e-mail: veverka@bonagro.cz

V Blažovicích dne 19.5.2014 Antonín Studený (předseda představenstva)

Originál dokumentu


Obilí je prodáváno celoročně a to ve Šlapanicích na středisku ŽV každé úterý v době od 14,00 do 14,30 hod.


O nás

Zemědělský podnik Bonagro, a.s. sídlí v Blažovicích a zabývá se základní zemědělskou výrobou. Společnost vznikla v roce 1994 transformací ze Zemědělského družstva Šlapanice. V následujících letech se společnost sloučila s několika dalšími družstvy: Blažovice, Jiříkovice, Bedřichovice, Šlapanice, Prace, Tvarožná a Viničné Šumice. S výměrou zemědělské půdy 4138 hektarů, z toho jen 100 hektarů představují trvalé travní porosty a zbytek tvoří orná půda, je největším zemědělským podnikem v okrese Brno – venkov. Tento okres spadá do řepařské výrobní oblasti, ovšem do vláhově sušší oblasti, kde se dlouhodobé průměrné roční srážky pohybují okolo 490 mm. Převážná část obdělávaných pozemků se nachází v nadmořské výšce 200 až 400 metrů nad mořem.

V živočišné výrobě se podnik zaměřuje na chov skotu s tržní produkcí mléka. Podnik má na stavu 1100 ks krav holštýnského plemene s tržní produkcí mléka. Rostlinná výroba se specializuje na produkci obilovin a cukrové řepy. Ročně se v podniku vyprodukuje 8,5 milionů litrů mléka, 28,5 tis. tun cukrové řepy, 6,4 tis. tun obilovin a 29,3 tis. tun kukuřice.


Hlavní menu: